Házirend

Nyitvatartás

 • A sportcsarnok 8.00-23.00 között van nyitva.
 • A nyitvatartás, a rendezvényekhez igazodva ettől eltérő is lehet.
 • Érkezés és távozás: az öltözőkulcs és/vagy öltözőszekrénykulcs kiadása, illetve az öltözők elfoglalása maximum 0,5 órával az edzés előtt lehetséges. Az öltöző elhagyása, illetve a felvett kulcsok leadása a recepcióra legkésőbb az esemény után 0,5 órával lehetséges. Ettől eltérni a bérlő igényei szerint az előzetes megállapodás keretein belül lehetséges.
 • Rendezvények, sportesemények után a csarnok nézőterét a lehető leggyorsabban el kell hagynia a nézőközönségnek!

Zenés táncos rendezvények

 • A hatályos jogszabályok előírásai az irányadók.
 • A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.(III.8.) Korm. rendelet
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A küzdőtér és a funkcionális helyiségek használata

 • A küzdőteret és a külön helyiségeket csak előre egyeztetett és regisztrált időpontban lehet használni
 • A küzdőtéren és a bemelegítő területen csak és kizárólag az arra jogosult sportolók, edzők, bírók, szervezők tartózkodhatnak!
 • Edzéseken, mérkőzéseken, versenyeken, foglalkozásokon a lelátón idegen személyek csak jeggyel vagy engedéllyel tartózkodhatnak!
 • Az edző felelőssége, hogy a versenyzője más szakosztály, sportolók edzését ne zavarja!
 • A sportparkettával vagy speciális sportburkolattal borított játéktereken a váltócipő / sportcipő használata mindenki számára kötelező!
 • A rendezvények lebonyolításáért a rendező szakosztály, egyesület, szervezet, a felelős köteles a szükséges létszámú rendezőt, biztonsági szolgálatot a Létesítmény üzemeltetőjétől igényelni!
 • Sportrendezvények alkalmával a küzdőtérre élelmiszert, rágógumit, italokat bevinni tilos!
 • Zártkapus mérkőzések alatt a mobillelátókat üzemeltetni, TILOS!
 • A mobillelátók külön kérésre a bérlők részéről üzemeltethetők, amennyiben az őrzésükről és a tisztításukról a bérlő a bérbeadóval külön erről szerződésben egyeztet!
 • A küzdőtéren wax, csak és kizárólag a mérkőzések alatt használható!
 • Csak és kizárólag a SELECT PROFCARE zöld wax használható a mérkőzések alatt!

Öltözők használata

 • Öltözködés csak és kizárólag az erre célra kijelölt öltözőkben történhet!
 • Az öltözői rendért, az estleges károkozásért a bérlő az egyszemélyi felelős!
 • Az öltöző rendeltetésszerű használatát, az edző köteles ellenőrizni az edzések előtt és után!
 • Az öltözőben tárolt sportfelszerelésekért vagy más személyes tárgyakért az üzemeltető felelősséget nem vállal!
 • A sportcsarnok öltözőit csak az adott rendezvényen, sporteseményen résztvevők használhatják!

Biztonsági szabályok

 • A létesítmény egyidejű befogadó képessége max. 2000 fő.
 • A tűzrendészeti és balesetvédelmi szabályokat mindenkinek be kell tartani!
 • A sportcsarnok menekülő útvonalain (folyosók, bejáratok, lépcsők, kijáratok) megállni, azokat eltorlaszolni szigorúan tilos!
 • A sportcsarnokban tilos bármely eszközre, falra, korlátra felkapaszkodni, felmászni!
 • A létesítmény területére szúró, vágó, pirotechnikai eszközöket, anyagokat behozni szigorúan tilos!
 • Az egész épület területén a dohányzás és a nyíltláng használata tilos!
 • Dohányozni kizárólag a kijelölt helyeken lehet!
 • A sportcsarnok területe tűzjelző és sprinkler oltóhálózattal van védve. A küzdőtér, az aula, a lépcsőház területén hő és füstelvezető kupolák vannak beépítve. A tűzjelző érzékelő jelzése esetén a rendszer aktiválódik. A rendszer bárminemű indokolatlan elindítása-kezelése, dohányzás vagy más füstöt okozó tevékenység következtében aktivizálódó tűzjelzőrendszer bűntetőfeljelentést és kártérítést von maga után (katasztrófavédelem kiszállási díja, biztonságirendszerek javítása, alkatrészek pótlása stb.)! Az ezzel kapcsolatos költségeket a mindenkori bérlő/használó köteles megtéríteni!
 • A tűzjelzés esetén az azonnal továbbításra kerül a katasztrófavédelem felé. A szabályszegés miatt kivonuló tűzoltóautó és személyzet a sportcsarnok üzemeltetője az elkövető részére kiszámlázza.
 • A sport és más rendezvény látogatói a jegyvásárlással, belépéssel tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy személyükről kamera és/vagy fényképfelvétel készüljön és azt a rendező szükség esetén hatóságok kérésére átadja felhasználás céljából!
 • A sport és egyéb rendezvényeknél az okozott károk, sérülések kiderítéséhez az épületben megfigyelő és vagyonvédelmi kamerarendszer felvételét a hatályos jogszabályoknak megfelelően a hatóságoknak átadjuk.
 • A kamerák használatát a hatályos GDPR törvények szabályozzák!
 • A kihúzott mobil lelátókat, csak és kizárólag, a teljes biztonsági felszereléseikkel lehet üzemeltetni (korlátok, takarófüggönyök)
 • A hatályos biztonsági szabályoknak megfelelően, az üzemelő lelátókat, biztonsági személyzettel őriztetni kell a rendezvények ideje alatt!

Általános szabályok

 • A házirend minden dolgozóra, vendégre, bérlőre, a Létesítmény területére belépőkre, a Létesítményben bármilyen célból tartózkodókra egyaránt kötelező!
 • A Létesítmény csak saját felelősségre használható!
 • A Létesítmény dolgozóinak intézkedései a Létesítmény használóira kötelező érvényűek!
 • Azt a személyt, aki a házirendben foglaltakat megsérti, vagy a rendezvény rendjét, a vendégek nyugalmát megzavarja, el kell távolítani a Létesítmény területéről! Ehhez szükség esetén hatósági személy közreműködése is igénybe vehető!
 • A Létesítmény területén tartott iskolai foglalkozásokon, sportrendezvényeken és rendezvényeken a kerület iskoláinak házirendje is érvényes, különös tekintettel a testnevelési órákra és az általános iskolai viselkedési normák ide vonatkozó pontjaira!
 • A Létesítményben tartandó iskolai eseményeken a kijelölt pedagógus ügyel a rendre!
 • Fiatalkorúak a Létesítmény területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak!
 • A mindenkori bérlő/használó felelős a Létesítmény állagáért, beépített és használati tárgyaiért, berendezéseiért, a Létesítmény tisztaságának a megőrzéséért!
 • A keletkezett kárt, a kár okozójának meg kell térítenie! Amennyiben nem deríthető ki a károkozó személye, akkor a Létesítmény adott helyszínének/helységének a bérlője/használója tartozik kártérítési felelősséggel!
 • Szeszesitalt fogyasztása a Létesítmény területén 18 év alattiaknak tilos! Sportrendezvények alkalmával kizárólag az 5%-nál nem magasabb alkohol tartalmú italok árusíthatók!
 • A mindenkori bérlő/használó felelős a Létesítmény állagáért, beépített és használati tárgyaiért, berendezéseiért, a Létesítmény tisztaságának a megőrzéséért!
 • Alkoholos befolyásoltságú, vagy egyéb tudatmódosítószer hatása alatt álló, a rendezvényt viselkedésével zavaró személy vagy személyek belépését meg lehet tagadni az adott rendezvényre!
 • Motorkerékpárt, kerékpárt a kijelölt tárolóban kel elhelyezni, azt a Létesítménybe behozni tilos!
 • Állatot a Létesítménybe behozni tilos! A kivételek az Általános Vagyonvédelmi Szabályzat és Utasítás megfelelő bekezdésében megnevezésre kerültek.
 • A Létesítmény területén hirdetést elhelyezni csak a Létesítmény Ügyvezetőjének engedélyével lehet!
 • A Létesítmény gépjárműparkolójának rendjét a parkolásirend és a hatályos KRESZ szabályai szabályozzák, a betartásuk kötelező!